fbpx
}

mandag til fredag: 08.00 - 14.00

info@hoejskolenmors.dk

værdigrundlag

Højskolen Mors er en grundtvigsk kulturhøjskole. 

 

Vi bygger på fælleskab, frihed og fordybelse.

 

På vores højskole er det skabende menneske i centrum. Det er et menneske med sans for evighed såvel som lidenskab. Vi vil skabe rum for det poetiske og kunstneriske, vi vil udvide vores horisont historisk og filosofisk, vi vil slibe vores refleksion og dømmekraft gennem samtalen og fordybelsen. Der skal være plads til at udforske, hvordan man håndterer de udfordringer, som vores samtid stiller os. Vi vil være et sted med menneskelig rumlighed, stor faglig stolthed og arbejde aktivt med bæredygtighed.

Vi arbejder på at udvide frihedsrummet for den enkelte gennem myndiggørelse på alle tilværelsens områder, gennem viden og kunnen, i fest og dagligdag, i poesi og prosa. Et sted hvor livsmod, livsoplysning og livsduelighed er kernen. Vi vil gerne skabe et sted med højt til loftet, hvor der er plads til den levende samtale, båret af gensidig respekt. Der skal være plads til med humor at tage sit liv alvorligt og tage ansvar for fælleslivet i de nære, de samfundsmæssige og naturmæssige sammenhænge vi er sat i.

Vi ønsker at skabe et rum for demokratisk samtale, hvor man lærer at lytte til dem, man er uenige med. Et fællesskab hvor man kan eksperimentere og lege – hvor der er plads til fejl, og hvor man kan udfordre hinanden og fordybe sig.

Højskole musik
Magnus permakultur højskole F23

Vi vil gerne, at man bliver rustet til at iværksætte projekter og tage ansvar for det demokratiske samfund, vi er en del af. Vi vil gerne, at elever og kursister drager ud i verden og forplanter det, de har fået med af livslyst, indsigt og kunnen i de sammenhænge de bliver en del af uden for højskolen. På samme måde kan højskolen blive en platform, som gamle elever og kursister kan vende tilbage til og bruge senere i deres liv. Mennesket er allerede sat i en verden, i en natursammenhæng, og er selv natur. Det er en natur, vi aktivt skal vi tage vare på – derfor er bæredygtighed en naturlig del af grundlaget for Højskolen Mors. Højskolen Mors er også en egnsskole. Vi har en vidunderlig og enestående natur, og vi vil gerne formidle og bruge den egn, som vi er en del af med dens specielle natur og kulturtraditioner, så højskolen fremstår lokal forankret. Vi skal være et sted, der er åbent for naboer og skolekreds samt være en aktiv medspiller for kommunen. At tage på Højskolen Mors er at tage til en ø, der er revet ud af tidsstrømmen, for at den bedre kan spejle og reflektere samtiden.

Book en rundvisning

Højskolen Mors • Salgerhøjvej 36 • 7900 Nykøbing Mors 

Mail: info@hoejskolenmors.dk 

Tel. +45 88 77 97 20

cvr. nr. 40073507 • Reg. 9133 Kontonr. 0002000693 • EAN:5790002725647

©Hoejskolenmors.dk | Web design: RADESIGN